Læsebriller med høj add.
Lupper
Low vision lamper
Filterbriller
Teleskoper
Diverse synsredskaber

PRODUKTER

SCHWEIZER

Filterbriller

Personer med nedsat syn oplever ofte lavere kontrastfølsomhed. Nedsat kontrastfølsomhed kan opstå fra uklareheder i øjenmedier, nethindeaflejringer, tab af receptorceller eller lignende. Særlige “blue blockere” eller komfortfiltre hjælper i denne sammenhæng ogforbedrer evnen til at se kontraster.

General information

Filterglas og egenskaber

Fit-Over brillestel

Wrap-Around brillestel