Læsebriller med høj add.
Lupper
Low vision lamper
Filterbriller
Teleskoper
Diverse synsredskaber

PRODUKTER

Lupper

Lupper er et af de traditionelle hjælpemidler til at forbedre synet og er dermed enforetrukken løsning for svagtseende. De bruges overalt, hvor det er nødvendigt atforstørre et billede. Til læsning, i tilfælde af nedsat synsstyrke eller for at se detaljernetydeligere i hobby- eller fritidsaktiviteter. Fordelen ved at kombinere lys med lupper ogderved opnå et forstørret billede, forbedres yderligere ved en optimeret belysning.

Individuelt testede lystemperaturer forbedrer kontrastsynet og dermed synsstyrken. LED Lys Lupper er hovedsageligt batteridrevne. En af de seneste innovationer på dette områdebruger trådløs opladning og eliminerer dermed behovet for at udskifte batterier.

LED lys håndlupper

LED lys standlupper

Asfæriske håndlupper

Bikonveks håndlupper

Special lupper

Lommelupper

Display