Glas program og Stel
ML Filter
Hovedbåren optik – Distance
Hovedbåren optik – Nær
Viden

PRODUKTER

HOVEDBÅREN OPTIK – DISTANCE

ML RP

Personer med nedsat synsfelt, afhjælpes ikke af hjælpemidler med forstørrelse. De har derimod behov for optik der formindsker, ligesom en kikkert. Formindskelsen giver et mindre billede, men et udvidet synsfelt, som derved kompenserer for det tabte synsfelt. Anvendeligt til eks. Retinitis Pigmentosa patienter.

  • ML RP er et omvendt Galilei-system med en formindskelse på 0,5x.
  • Systemet er meget let at montere i et stel. ML RP skal bruges som et bi-system monteret over eller under patientens normale synsvinkel.
  • Ligesom ML Bi2 systemet kan der tilføjes korrektion bagved, foran eller ved siden af systemet efter behov.
  • ML RP Monokel bæres i en snor, rundt om halsen. Monoklen giver et mindre billede og derved et udvidet synsfelt, trods eget reduceret synsfelt. Giver hurtig orientering og overblik.
  • Monoklen leveres i Rx. -7D, -8D og -9D.

ML RP