Læsebriller med høj add.
Lupper
Low vision lamper
Filterbriller
Teleskoper
Diverse synsredskaber

PRODUKTER

LUPPER

Bikonveks håndlupper

Classic

Bifokus