Glas program og Stel
ML Filter
Hovedbåren optik – Distance
Hovedbåren optik – Nær
Viden

PRODUKTER

VIDEN

Samsyn

Hvad er normalt syn og samsyn?

Synet udvikler sig inden skolestart

Når vi bliver født, har vi alle forholdene klar i det synssystem. Imidlertid er synsskarpheden ikke udviklet hos et spædbarn. Hjernen har brug for visuel stimulering for at etablere en god synsfunktion, og for at en normal synsudvikling kan forekomme, skal begge øjne være i stand til at have et klart billede på nethinden. Hvis disse betingelser er opfyldt, og de visuelle celler og hjerneceller stimuleres nok, kan synet udvikles normalt. Alle spædbørn ser detaljer dårligt, men inden skolestart har de fleste børn udviklet en normal synsskarphed. Nogle dele af det visuelle system er stadig under udvikling indtil de tidlige teenageår, såsom kontrastfølsomhed.

Normalt samsyn kræver at øjnene kan samarbejde

Hvis begge øjne har en god visus, samme billedstørrelse på nethinden og er i stand til at fokusere på det samme objekt på samme tid, har vi et godt udgangspunkt for at udvikle binokulært syn. Men hvis nogle af disse betingelser ikke er opfyldt (f.eks. ved skelen) og billedet falder forskelligt i den centrale nethinde, kan synsudviklingen i øjet forstyrres og påvirke samsynet.

Det er ofte muligt at behandle et barn med skelen. Ved afhjælpning af okklusions behandlinger, kan man ofte opnå et bedre syn, men det er sværere at få øjnene til at samarbejde og opnå et binokulært syn, hvis øjet ikke er udviklet korrekt fra starten.

Medfødte øjensygdomme kan også påvirke synsudviklingen såsom grå stær (uklarhed i øjet), nystagmus (hurtig, ukontrollabel bevægelse af øjet) og brydningsfejl (ofte hyperope). Her bliver den normale synsudvikling forstyrret, hvilket påvirker det samlede billede.