Glas program og Stel
ML Filter
Hovedbåren optik – Distance
Hovedbåren optik – Nær
Viden

PRODUKTER

VIDEN

Niveauer af binokulært syn

Tre niveauer af binokulært syn

De to billeder af de to øjne smelter sammen til et billede i hjernens synscenter. Det er let at forstå, men det er mere kompliceret at forstå hjernens virtuelle system (konsensus). Konsensus eller binokulært enkeltsyn betyder, at vi har evnen til at se med to øjne (binokulært) og opfatter et simpelt billede og dybde, retning og afstand. Denne evne kan beskrives på tre måder.

Synsbearbejdelse – samtidigt

Når man har en naturlig evne til at bearbejde hvert øjes billede samtidigt i hjernens visuelle system, taler man om simultansyn (enkeltsyn). Det visuelle system, der fortolker billederne, består af flere forskellige dele, nemlig nethinden, synsnerven, der går fra øjnene til den optiske cortex midt i hjernen og derefter nervebanerne, derfra til synscenteret i hjernelappen i nakken. Der foregår behandlingen af ​​to indgående billeder fra hvert respektive øjne samtidigt eller simultant (enkelt).

Synsskarphed udvikler sig normalt fra et meget lavt niveau ved fødslen til næsten fuldt syn ved skolestart.

Fusion – to billeder bliver til et synsindtryk

Fusion betyder sammensmeltning og betyder, at de to lidt forskellige billeder (højre og venstre) bliver til et visuelt indtryk. Ved at fokusere øjnene på det samme objekt og sammensmelte to identiske billeder til et billede i hjernen, bliver detaljer også tydeligere. De fleste mennesker får bedre synsstyrke med to øjne end med et øje.

Stereopsis – afstand, dybde og retning

Stereosyn er evnen til at se i tre dimensioner. Denne evne opstår i hjernen, når nethindebillederne sammenlignes med hinanden, og en sideforskydning opfattes, som en dybde i billedet. Når man kan se afstand, retning og dybde, har du et godt stereosyn. Godt stereosyn kræver, at du kan sammenligne, to lige gode billeder fra to lige så gode øjne, der ser på det samme objekt.

Personer, der er enøjet fra barndommen, har ganske nemt ved at vurdere afstande på andre måder. Voksne der mister et øje senere i livet, har sværere ved at lære at bedømme dybde og afstand. Prøv selv at dække det ene øje og hæld vand i en kop, det er ikke så let uden afstandsbedømmelse.

Hvad sker der, hvis samarbejdet fungerer dårligt?

Oplevelsen er forskellig fra person til person. Men hvis du oplever nogle af de symptomer, der er beskrevet nedenfor, er det en god ide at opsøge optisk fagpersonale for at få undersøgt årsagen yderligere.

  • Generel øjensmerter (astenopi), sløret syn, fotofobi
  • Unormal hovedstilling
  • Hovedpine eller smerte i eller bagved øjet
  • Dobbeltsyn, dårligt afstands bedømmelse
  • Svimmelhed, kvalme
  • Snublen, generel klodsethed
  • Tiltning, billedet opleves skævt
  • Dårlig udholdenhed ved læsning, problemer med at holde fokus